Anasayfa / İSG Eğitim Notları / Risk Değerlendirme Notları

Risk Değerlendirme Notları

Risk, tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi.

Tehlike: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir.

Önleme: İş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüdür.

Ramak kala olay: İş yerinde meydana gelen; çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır.

Kabul Edilebilir Risk : Kuruluşun yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

Risk Değerlendirmesi : Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses.

Risk değerlendirmesi Kalitatif (sözel) ve Kantitatif (sayısal) metotlarla yapılır.

Risk değerlendirme metodolojileri

HAZOP : Tehlike ve işletilebilirlik analizi (İlk kez kimya sektöründe kullanılmış)

FMEA : Hata türleri ve etkileri analizi

ETA : Olay Ağacı analizi.

FTA : Hata ağacı analizi

HACCP : Tehlike analizi ve Kritik Kontrol Noktaları

Hata ağacı analizi ve olay ağacı analizi yöntemlerini birlikte kullanan tehlike değerlendirme tekniği sebep-sonuç analizidir.

 

Maden, metal ve yapı işleri ile büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda bakanlık İş Müfettişlerince iş durdurulur.

6331 sayılı İSG Kanunu kapsamındaki tüm iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapılması zorunludur.

Tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere risk değerlendirmesinin aşamaları;

 • Tehlikeleri tanımlama,
 • Riskleri belirleme ve analiz etme,
 • Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması,
 • Dokümantasyon,
 • Güncelleme ve gerektiğinde yenileme.

Risklerin kontrolünde uygulanan adımlar:

 • Planlama,
 • Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması:
 • Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
 • Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
 • Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.
 • Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması ve izlenmesi

Risk değerlendirmesi ekibi aşağıda yazılı kişilerden oluşur;

 • İşveren veya işveren vekili.
 • İş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri.
 • İş yerindeki çalışan temsilcileri
 • İş yerindeki destek elemanları.
 • Tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Risk Değerlendirmesi her halükarda Çok tehlikeli iş yerlerinde 2  Tehlikeli iş yerlerinde 4  Az tehlikeli iş yerlerinde 6  yılda bir yenilenir.

Risk değerlendirmesi ayrıca aşağıdaki hallerde de yenilenir.

 • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
 • İşyerinde teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler olması
 • Üretim yönteminde değişiklikler olması.
 •  İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
 • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
 • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
 • İşyeri dışından kaynaklanan yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Risk hesaplamada etkili olan parametreler

 • Tehlikenin meydana gelme olsılığı
 • Tehlikenin farkedilebilirliği
 • Tehlikenin olası şiddeti
Risk = Olasılık X Şiddet

Risk değerlendirmesinde kusurlu duruma yönelik planlanacak olası çalışmalar

 • Yerine koyma
 • Kişisel korunma Kontrol ve izolasyon

Risk değerlendirmesinde risklere sayısal skorlar verilmesinin faydaları

 • Bir riskin zaman içinde alınan tedbirlerle azalıp azalmadığının kontrolü Risklerin kabul edilebilir olup olmadığının tespiti
 • Risklerin birbirleriyle kıyaslanması

Riskin olasılığını etkileyen nedenler

 • Çalışanın ustalık düzeyi
 • Tehlikeye maruz kalan kişi sayısı
 • Ne kadar süreyle tehlikeye maruz kalındığı

Riskin büyüklüğünü hesaplamada etkili faktörler

 • Tehlikeden etkilenebilecek kişi sayısı Zararın potansiyel şiddeti
 • Zararın oluşma olasılığı

Yüksel ESEN

Jeoloji Yüksek Mühendisi ve C Sınıfı İSG Uzmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Tema indir