Anasayfa / İSG Eğitim Notları / Kısaca Tanımlar (ÖZET)

Kısaca Tanımlar (ÖZET)

Sağlık : Sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali

Güvenlik: Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi veya kısaca tehlike ve riske maruz kalmama, emniyetli olma halidir.

İş Sağlığı : Genel olarak çalışma hayatı ve sağlık arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilimdir. Çalışanların iş nedeniyle oluşabilecek hastalık ve kazalardan korunmasıdır.

Who : Dünya Sağlık Örgütü

ILO : Uluslararası Çalışma Örgütü

Tehlike : İnsanların yaralanması, sağlığının bozulması veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem
Olay : Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan işle ilgili olaylar. Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olaylara “Hasarsız olay- Ramak kaldı” denilmektedir
Risk : Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi.

Risk Değerlendirmesi : Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses.

Kabul Edilebilir Risk : Kuruluşun yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

İşyeri : Bir işverenin maddi olan ve olmayan araçlarla belirli bir teknik amacı gerçekleştirmesine yarayan ve süreklilik gösteren organize bir bütündür
İşveren :  “Bir hizmet sözleşmesi ile ücret karşılığında kişileri çalıştıran, iş yerinin sahibi” olarak tanımlanabilir. Hukuki olarak ise; iş yerinin ve üretim araçlarının sahibidir. (Tüzel veya Gerçek kişi olabilir)
İşçi : Bir hizmet sözleşmesi ile ücret karşılığında işveren emrinde çalışan kişidir.
İş : Bir hizmet sözleşmesi ile ücret karşılığında mal ve hizmet üretimi için yapılan eylem(ler)dir.

Meslek Hastalıkları : Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, Sakatlık veya Ruhi arıza halleridir Ülkemiz mevzuatında “İşe bağlı hastalıklar” tanımlanmamıştır.

Yükümlülük Süresi : Sigortalının meslek hastalıkları için Devletin sağladığı bazı haklardan yararlanmak için belirlenmiş bir kavramdır. Buradaki yükümlülük Devletin yükümlülüğüdür. Çalışanın işle ilgisi kesildikten itibaren meslek hastalığının ortaya çıkması arasındaki makul olan en uzun süredir. Her meslek hastalığı için ayrı bir süre belirlenmiştir.
Maruziyet Süresi : Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süre.

MAK Değeri – Müsade Edilen Azami Konsantrasyon (Maximum Allowable Concentration): Çalışma süresi boyunca hiçbir zaman ulaşılmaması veya aşılmaması gereken düzey.

Eşik Sınır Değeri – ESD (Treshold Limit Value – TLV) : Günlük 8 saat veya haftalık 40 (veya 45) saat süren bir çalışma süresi boyunca değişik zamanlarda yapılan ölçümlerin ortalama değeri.

TLV (Ortalama Eşik değer) : Günde 8 haftada 45 saat çalışma ile çalışanlara zararlı etki göstermeden çalışılabilecek ortalama konsantrasyon.
STEL : Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri.

TWA (Zaman Ağırlıklı Ortalama) : 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.
TLV-STEL –TLV-(Short-Term Exposure Limit) (Kısa Süreli Maruziyet Limiti): Üretimin özelliğine bağlı olarak iş yeri havasındaki kimyasal madde konsantrasyonu geniş aralıklı gelişmeler gösteriyorsa havadaki kimyasal madde konsantrasyonu TLV-STEL değeri ile kontrol edilir. Bu değerin üzerine 15 dakikadan fazla süre ve günde 4 kezden fazla çıkılmasına izin verilmemelidir. Her maruziyet arasında en az 60 dakika süre olmalıdır.

TLV-TWA (Time Weighted Avarage (TLV-Zaman Ağırlıklı Ortalama)): Üretim koşullarına bağlı olarak iş yeri havasındaki kimyasal madde konsantrasyonunun gün boyu değişimi söz konusu olabilir. Bu durumda 8-10 saat içinde çeşitli zamanlarda yapılan ölçümlerin ortalamasının TLV değerini aşmaması gerekir. TLV değeri ile anlamlı bir fark göstermeyen ancak değişik kuruluşlar tarafından önerilen diğer değerler.
PEL– Permissible Exposure Limit (Müsaade Edilen Maruziyet Sınırı) : Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Occupational Safety and Health Administration (OSHA) örgütü tarafından saptanan değerlerdir. TLV bir öneri değeri iken PEL değeri Birleşik Devletler için yasal yaptırım özelliğini taşımaktadır.
REL – Recommended Exposure Level (Önerilen Maruziyet Seviyesi) : Amerika Birleşik Devletleri’ndeki National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) örgütü tarafından önerilen değerlerdir.

 

Yüksel ESEN

Jeoloji Yüksek Mühendisi ve C Sınıfı İSG Uzmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Tema indir